موبایل شهرام آسال

فیلم آموزشی ودامپ y625-u32-با مدوسا پرو -هارد b309

رایگان

توضیحات

نحوه دقیق حجم بندی -کانفیگ –
بعد از رایت دامپ گوشی کامل بالا میاید وفقط نیاز به سریال دارد

مراحل گوشیهای g6-g630-y625-y530,..دقیقا یکی هست