موبایل شهرام آسال

فیلم آموزشی ودامپ y600-u20-y520-u22با مدوسا پرو -هاردb309

۱۷,۰۰۰ تومان

توضیحات

با رایت این دامپها بدون مشکل 4032-گوشی فلش میشود و درصورتی که هارد خراب نباشد برگشتی در کار نیست

هر دوتا دامپ داخل پک موجود هست