موبایل شهرام آسال

فیلم آموزشی ودامپ g610-u20-u00با مدوسا پرو -هارد b309

۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

نحوه دقیق حجم بندی -کانفیگ -رایت دامپ و دامپ خاص برای مدوسا پرو –صد درصد تست شده که بعد از رایت دامپ گوشی روی لوگو روشن میشود