موبایل شهرام آسال

فایل فلش dimo 706a–et-86v2g-a23-v1.8hبدون مشکل تکه تکه شدن تصویر ودوربین

۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

روی گوشیهایی که با فایلهای مشابه تصویرشان کوچک میشود وتکه تکه میشود کاربرد دارد