موبایل شهرام آسال

فایل فلش لنوو TB3-850Mتست شده بعد از تعویض هارد

۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

بجای دامپ از فایل اسکتر نیز میتوانید استفاده کنید