موبایل شهرام آسال
60%

فایل دامپ g6-u10—-full dump

۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

با درود –این دامپها از هارد گوشی سالم بکاپ گرفته شده اند وبعد از پروگرام دیگر نیازی به فلش ندارند وبا نصب هارد روی برد ویا پروگرام گوشی بدون مشکل روشن میشود

b309
rom2&3–یک مگ
rpmb–128k

فقط فایل را در رام1رایت کنید

هرگونه تکثیر فایل ولینکهای ما حرام میباشد وما به هیچ عنوان راضی نیستیم