موبایل شهرام آسال

فایل دامپ j710f-full dump -تست شده

۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

تست شده وکامل -بعد از رایت دامپ فایل pit+blهم با باکس جیتک رایت کنید

از هارد خود گوشی بکاپ بگیرید تا مشکل سریال پیدا نکنید

صد درصد تست شده است بعد از رایت دامپ از فایل pit&blکه گذاشته ام استفاده کنید