موبایل شهرام آسال

فایل دامپ کامل وجدید j700hبرای حل مشکلات بعد از جیتک (ارورهارد-پارتیشن و..)-atf-easy

۱۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

حل ارورهای

Boot bus config [177]: 0x00 , width 1bit , Partition config [179]: 0x00.

Boot bus config [177]: 0x01 , width 4bits , Partition config [179]: 0x48

ادیت شده فایل srfمدوسا پرو —برای استفاده باکس atf-easy

 

تست شده