موبایل شهرام آسال

فایل دامپ خاص g532fکه با دامپهای دیگر روشن نمیشوند

۱۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

این دامپ در صورتی جواب میدهد که ایراد سخت افزاری نداشته باشید واز هاردی که به این گوشی میخورد استفاده کنید

 

بعد از رایت دامپ فایل pit-blرا نیز با ایزی یا مدوسا و..رایت کنید

 

این فایل ادیت شده بنده میباشد وصد درصد جوابگو هست