موبایل شهرام آسال

دامپ سالم وتست شده I9305

۸,۰۰۰ تومان

توضیحات

بعد از رایت دامپ با PIT–BLفلش شود