موبایل شهرام آسال

آموزش قدم به قدم تعمیر بوت -پروگرام -ساخت فایل ترمیم بوت توسط مموری و..توسط AFT

۲۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

آموزش گام به گام و تکمیل ATF(بدون نیاز به اکتیو باکس)برای ترمیم بوت گوشیهای جدید مانندJ700و نحوه ساخت فایل بوت برای ترمیم بوت بدون بازکردن گوشی وتوسط مموری –نحوه سیم کشی -پیدا کردن نقاط مخصوص برای سیم کشی روی برد وترفندهای خاص……