موبایل شهرام آسال

آموزش رایت دامپهای ایزی جیتک و..با کابل usb–تست پوینت

۳۰,۰۰۰ تومان

توضیحات

بدون داشتن باکس و فقط با کابل usbدامپهای ufi-easy jtag,…را میتوانید روی 9008برروی گوشیها رایت کنید –بدون درآوردن هارد و…

بهمراه دامپهای تست شده y625–g630–g6-y530

بهترین آموزش برای خواندن دامپ سالم ورایت آن برروی هارد فقط با کابل usb

فایلها کامل گوشی را روشن میکنند –با این روش میتوانید از گوشیهای خاموش نیز دامپ گرفته واطلاعاتش را با ایزی یا مدوسا و..استخراج کنید